• V (0 ~ '3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Projektfall

Projektfall

Utmärkt tillverkning - kärntekniken för systemet

Modulteknik (till exempel 60 celler)

MBB polykristallin

moduleffekt 270 ~ 280W

MBB PERC monokristallin

moduleffekt 275 ~ 300W

MBB monokristallin

moduleffekt 275 ~ 290W

MBB N-typ monokristallin

moduleffekt 280 ~ 360W

MBB monokristallin dubbelglas

modul effekt 270 ~ 290W